DS Immo - началото

Category
10.05.2022

DS Immo се ражда след запитване от клиент за система за управление на жилищни комплекси

DS Immo e продукт на Дев Скейл ЕООД.

Дев Скейл разработва уеб базирани приложения, системи за управление на ресурси, ERP и CMS системи, уеб сайтове, онлайн магазини. DS Immo стартира като клиентско запитване относно система за подпомагане управлението на комплекс от жилищни сгради. В началото проектът включва основни функционалности за пропърти мениджъра. Системата е по-скоро отчетлива - показва всички въведени имоти, собствениците и обитателите им. Може да се генерира справка на списъка с имотите и техните детайли.

Модули: Описание и функционалности:
Табло Това е началният екран при вход в системата. Вижда се за кои комплекси отговаря мениджъра. 
Потребители Тук се управляват - въвеждат и редактират, всички собственици на имоти и обитателите на имотите в комплекса.
Имоти В този модул се намират всички имоти в комплекса, с всички детайли, отнасящи се до тях. 
Справки От този модул се генерират справките, които могат да бъдат извлечени в табличен Excel формат. 

DS Immo е

DS Immo е доказан софтуер за управление на имоти от всякакъв вид и размер.