DS Immo - подобрения септември

Category
16.11.2022

Подобрения в модул "Фактури" - добавяне на Кредитно известие. 

Последната добавена функционалност в системата за управление на имоти DS Immo e възможността за издаване на кредитни известия към издадените фактури. Освен това управителят на комплекса може да създава допълнителни фактури с няколко задължения, в случай че са възникнали извънредни такива през месеца. Регулярните месечни задължения се създават автоматично и фактурите се изпращат към собствениците. При промяна на обстоятелства или извънредни случаи с новата функционалност може да се издават кредитни известия към дадена фактура и балансът да се запазва спрямо новите задължения.

DS Immo е

DS Immo е доказан софтуер за управление на имоти от всякакъв вид и размер.