DS Immo - подобрения юни

Category
01.06.2022

Добавяне на възможности за ръчно редактиране и вписване на задължения

Дев Скейл желае DS Immo да отговаря на всички нужди на управителя на комплекса, затова не спираме да добавяме и актуализираме функционалностите на системата.

Последните промени са добавяне на възможност за ръчна редакция на задълженията на собствениците. Макар цялостната автоматизация на генериране на задължения и издаване на фактури към тях ежемесечно, понякога се налага да се направят промени. Създадохме нова функционалност, чрез която да могат да се редактират задължения на собственик, без това да променя датата или номера на вече издадена фактура, а само стойността ú.

Освен това управителят вече може ръчно да добавя ново задължение за непълен месец, например. По този начин се намаляват възможностите за грешки и пропуски в генерирането на задължения и фактури за плащане.

Модули: Описание и функционалности:
Табло Това е началният екран при вход в системата. Вижда се за кои комплекси отговаря мениджъра. 
Потребители Тук се управляват - въвеждат и редактират, всички собственици на имоти и обитателите на имотите в комплекса.
Имоти В този модул се намират всички имоти в комплекса, с всички детайли, отнасящи се до тях. 
Справки От този модул се генерират справките, които могат да бъдат извлечени в табличен Excel формат. 
Сигнали В модул "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи конкретния имот, вход или сграда на собственика.
Задължения Изнесени задълженията за всички притежавани имоти, с детайли, стойност, начин на плащане и статус на плащане.

DS Immo е

DS Immo е доказан софтуер за управление на имоти от всякакъв вид и размер.