DS Immo - подобрения

Category
23.05.2022

Първи подобрения на системата за управление на имоти DS Immo

Проптех индустрията включва всички платформи, инструменти и софтуер, предназначени да подпомогнат дейностите, свързани с недвижими имоти. Тенденция в последните години е инвестициите в проптех проекти да нарастват в пъти. Потенциалът за развитие е огромен, затова Дев Скейл продължават да подобряват своята система DS Immo, за да задоволяват нуждите на пазара.

Само няколко седмици след релийза на DS Immo, системата вече има нови функционалности. Мениджъра на комплекса вече може да извлече справка на задълженията по филтрирани резултати. Собствениците на имоти в комплекса имат достъп до пуснатите сигнали, касаещи техните имоти, както и имат възможност да подават сигнали от свое име. Дев Скейл цели да улесни и подобри работата на мениджърите на комплекси, както и да подобри комуникацията и отчетността между тях и собствениците/обитателите. 

Модули: Описание и функционалности:
Табло Това е началният екран при вход в системата. Вижда се за кои комплекси отговаря мениджъра. 
Потребители Тук се управляват - въвеждат и редактират, всички собственици на имоти и обитателите на имотите в комплекса.
Имоти В този модул се намират всички имоти в комплекса, с всички детайли, отнасящи се до тях. 
Справки От този модул се генерират справките, които могат да бъдат извлечени в табличен Excel формат. 
Сигнали В модул "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи конкретния имот, вход или сграда на собственика.
Задължения Изнесени задълженията за всички притежавани имоти, с детайли, стойност, начин на плащане и статус на плащане.

DS Immo е

DS Immo е доказан софтуер за управление на имоти от всякакъв вид и размер.